Avatar photo

Borbély András

Borbély András (1982) költő, esszéista. Gyergyóremete.

Pál apostol, a migráns

A fordulat, megtérés (metanoia) vagy elhivatás (kletos), ahogyan Pál damaszkuszi fordulata is mutatja, nem megérkezés, hanem újabb és újabb vándorlások, missziók, zarándoklatok, menekülések kezdete csupán – Ciprusra, Pamfíliába, Alexandriába, Macedóniába, Antiokhiába, Athénbe, Efezusba, Korinthusba, s végül már fogolyként Rómába, majd a halálba.

Bipoláris, anarchikus

Az új politikai szubjektivitás lehetősége akkor tűnik fel, amikor valakik a hagyományosan magánéletinek tekintett területeket (a termelést és a munkát, a szabadidőt, a tudományt, a művészetet, a családot, a szexualitást, a nyilvánosságot, stb.), tehát a valódi élet területeit politikai szempontok szerint is művelésbe veszik, azaz kritika alá vonják a magán és a nyilvános, az állampolgár és a magánember, a citoyen és a bourgeois, a szavazó és a termelő/fogyasztó, a szakember és a közember közti szokásos elválasztást.

Borbély András versei

Klímarózsa Nem tudjuk, milyen lesz. A vérfű-benőtte kis telek fölött mintha az akkádok holdja kelne éjjelente. Azt álmodom, a high-tech kultúra vasbeton tartóoszlopai között újjászületik az öntözéses gazdálkodás. Deus otiosusa egy fekete nap, a tőkeisten újkarbonkori mása. A generációs melankóliából…

Szkucsno

A szkucsno, a félperiféria érzésvilága, valamiféle magyarázat lehet arra, hogy miért gyanakszunk az olyan nyugati modellekre, mint a liberális demokrácia.

Egyetemes alany (AKPH: Hisz Sztori /Kis Kece/)

Az AKPH Hisz Sztori című felvételéből kiindulva az egyetemes alany vagy másképpen: az egyetemes szubjektivitás megteremtésének retorikai stratégiái kapcsán szeretnék megfogalmazni néhány javaslatot. De először is: mi az az „univerzális alany”? Jelen esetben univerzális alanyon egy, a szubjektumok lehető legszélesebb…

Felszabadítás most! (Bagi Zsolt: Az esztétikai hatalom elmélete – Kulturális felszabadítás egy újbarokk korban)

„A filozófusok a világot csak különbözőképpen értelmezték; a feladat az, hogy megváltoztassuk.” (Karl Marx: Tézisek Feuerbachról) 1. Mit jelenthet a kulturális felszabadítás egy olyan korban, amikor a tömegek meg vannak fosztva a saját helyzetükre, történetükre és cselekvési lehetőségeikre vonatkozó tudástól…