Impresszum

Az új szem az a szem portál második folyama.

alapítva: 2015 – új folyam: 2023

Az új szemen megjelenő írások lapszámokba szerkesztve a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont egyetemi folyóirat-platformján is megjelennek. 

ISSN 3004-1570 (Online)

URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/ujszem

Szerkesztőség

Elérhetőség: [email protected]

Szerkesztők: Ábrahám Tekla, András Csaba, Csabay István, Dobrai Zsolt Levente, Császár Andrea Mária, Csönge Tamás, Gecse Barbara, Gondos Emőke, Holpár Anna, János Tamás, Jaksa Csaba, Lukács Laura Klára, Marin Dia, Ónya Balázs, Székely Örs.

Gyakornokaink: Bocz Henrietta, Borbély Polla, Hegedüs Ferenc, Holczer Dávid, Folyi Bence, Kurucz Csenge.

Webmester: Németh Lóránt.

filmszem:

Rovatszerkesztőség: András Csaba, Csabay István, Csönge Tamás.

Olvasószerkesztők: Rétfalvi P. Zsófia, Szatmári Áron.

Gyakornok: Hegedüs Ferenc.

A rovattal olyan pezsgő baloldali filmes felületet szeretnénk létrehozni, ahol izgalmas cikkek sorozatán keresztül bontakozik majd ki, hogy miként is érdemes gondolkodnunk a tágan értett mozgóképkultúra történeti meghatározottságairól, reprezentációs módjairól, emancipatorikus lehetőségeiről, társadalmi relevanciájáról és politikai szerepéről. A rovatban filmkritikák és ideológiakritikai elemzések, film- és kultúraelméleti esszék, tanulmányok és szakfordítások, kanonizációs szándékú ismertető szövegek, vitacikkek és beszámolók kapnak majd helyet.

Elérhetőség: [email protected]

praxis:

Rovatszerkesztőség: Gecse Barbara, Gondos Emőke.

A rovatban a „mi a teendő” kérdésére keressük a választ. Olyan anyagok közlésére vállalkozunk, amelyek a szociológia, az antropológia, a történeti elemzések narratív, szemléleti és módszertani eszközeivel dolgoznak. Ugyanakkor mozgalmár, rendszerkritikus, és tágabb értelemben vett materialista analízisre épülő társtudományok elméleti termékeinek megjelentetését is tervezzük. Továbbá fontos szempont még számunkra, hogy az elméleti vizsgálódások gyakorlatba ültetésének folyamatait ismertető és közéleti témákat tárgyaló anyagokat (különböző műfajú tudósító szövegeket – szocioriportokat, terepismertetéseket és – elemzéseket, interjúkat, recenziókat, cikkeket, esszéket, képriportokat, podcastbeszélgetéseket, videóanyagokat) termeljünk és/vagy osszunk meg olvasóinkkal.

Elérhetőség: [email protected]

SzEKSz [Szellemi Elmélyülésre Késztető Szövegek]:

Rovatszerkesztőség: Jaksa Csaba, Lukács Laura Klára, Marin Dia, Ónya Balázs.

Gyakornokok: Folyi Bence, Kurucz Csenge. 

A SzEKSz az új szem elméleti rovata, amelyben bölcsészet- és társadalomtudományos tanulmányokat, esszéket és recenziókat közlünk. Meggyőződésünk, hogy az elmélet: gyakorlat. A társadalmi valóság megváltoztatására tett kísérletek csak akkor lehetnek sikeresek, ha létezik olyan elméleti munka, amely a meglévő struktúrákat és mechanizmusokat értelmezi, ezeket kritika alá vonja, valamint új fogalmakat és képzeletet termel. 

Elérhetőség: [email protected]

szemvedéj:

Rovatszerkesztőség: János Tamás, Lukács Laura Klára, Marin Dia.

Gyakornok: Borbély Polla, Holczer Dávid.

A rovatban az irodalmat és a kritikát is társadalmi gyakorlatként fogjuk fel és műveljük. Célunk, hogy az irodalmi és társadalmi észlelés előtt rejtve maradó témákat és beszédformákat láthatóvá tegyük. Egyfelől a kritika műfajának lehetőségeiről kezdünk el gondolkodni. Hogyan lehet ezt a műfajt rendeltetésszerűen használni? Másfelől olyan irodalmi szövegek előállítását / (ki)költését fogjuk ösztönözni, amelyek szembeszállnak az irodalomban újabban eluralkodott objektumszegény gondolkodásmóddal. 

Elérhetőség: [email protected]

ötödik fül:

E rovatban lapunk szellemiségéhez illeszkedő eseményekről, kezdeményezésekről adunk hírt.