Avatar photo

Benke András

DoR: Házak és kerítések

Bár jelenleg az Európai Unió országai közül Romániában a legmagasabb a magántulajdonban levő lakások aránya, a rendszerváltás után a tulajdonviszonyok átrendeződése nem vezetett a lakhatási problémák megoldásához, sok esetben pedig a zöldövezetek, nyilvános terek visszaszorulását eredményezte. Kérdés, hogy a külvárosokban…

Benke András versei

Mire elég Adtam volna én szívesen, de épp nem volt nálam, ahogy reggel sem, amikor víz kellett a kávéhoz. Megcsomósodik, ha nem elég meleg, az ember csak rágja a keserű csomókat, nem tud feloldódni. Még az arcát is láthatnám egy…

Öko-fogalomtár

A szemen az elkövetkező időszakban ökokritikai szövegsorozatot indítunk, amelynek célja az ember és környezete viszonyának és azoknak a folyamatoknak a jobb megértése, amelyek ezt a kölcsönhatást befolyásolják, szervezik, illetve a viszonyban megfogalmazódó különbségtételnek a kritikus megközelítése. A szövegsorozatot ezzel az…

Állam- és posztszocializmus – posztkonferenciális összefoglaló III.

Az utóbbi két hétben, Az állam- és posztszocializmus kritikája című műhelykonferenciáról készített posztkonferenciális sorozatunkkal az volt a célunk, hogy egy tájékoztató jellegű gyűjteményben tisztázzunk néhány, az államszocializmus korszakához kapcsolódó – sok esetben félreértett – fogalmat, jelenséget. (A gyűjtemény első része…

Semmi nem hasonlít, de ugyanaz

Garaczi László lemur-sorozatának legújabb része egy meglehetősen erős kontextualizációval indít: a kötetnek címet adó híd még ma is ott áll Budapesten, a Városligetben. Ami azonban a kötet tartópillérrévé duzzasztja, egyszersmind szimbólummá is lépteti elő ezt az építményt, az az a…