Avatar photo

Dobrai Zsolt Levente

Ragyogás a világjárvány idején 

A kapitalista világrendszer inherens ciklikus válságainak egyik legszámottevőbb társadalmi, gazdasági, politikai kivetülése mindaz, amit a Covid-19 okozta világjárvány maga után vont. Milyen munkásmozgalmi válaszok születtek Nyugat-Európában erre a válságra, és milyen tanulsággal szolgálnak nekünk az önszerveződés tekintetében? Recenzió.

Marginalitás és stratégia a sepsiszentgyörgyi szépmezői lakótelepen

A Háromszék napilap egyik májusi cikkéből értesültünk a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület (röviden GAL Sepsi) környezetszépítő kalákájáról, amelyre Sepsiszentgyörgy egyik marginális, a városszövezettől kicsit félreeső lakótelepén, Szépmezőn került sor. A cikk szerint a kaláka célja a közösség összetartozásának erősítése volt.…

A társadalmi ökológia politikája – Libertárius municipalizmus

A libertárius municipalizmus ellenben egy olyan demokrácia-modellt mutat fel, amely nem holmi fügefalevél, amely arra hivatott, hogy elleplezze az Állam uralmát. Ez a demokrácia, közvetlen demokrácia, amelyben a polgárok közösségeiket saját maguk igazgatják szemtől-szembeni vita- és döntéshozó folyamatokon keresztül, ahelyett, hogy ezt az Államtól várnák el.

Virgil Mazilescu versei

Versiunea originală este pe pagina următoare. A román eredeti a következő oldalon olvasható.   amikor a költő verseiből kölcsönzött néhány szintagmával (melyek valódi értelmét nem fogta fel) mindenki előtt igen furcsa módon sopánkodni kezdett – rögtön meglátjuk hogyan – az…

Giorgio Agamben: Mi a paradigma?

Előadásom[1] címe, „Mi a paradigma?” arra utal, hogy episztemológiai és metodológiai kérdésekről fogok beszélni. Bár én egyáltalán nem érzem magaménak az ilyen jellegű kérdéseket; nem tetszenek nekem ezek a problémák, mindig az volt az érzésem, hogy – Heidegger szavaival élve…