Avatar photo

Tillmann Ármin

Az ELTE Filozófia szakán végzett, korábban Heidelbergben és Bécsben folytatott filozófiai tanulmányokat. Számos képzőművészeti és kultúrkritikai írása jelent meg, filozófiai és kultúratudományos szakcikkeket fordított. Jelenleg a Café Bábel társszerkesztője.

Boris Buden: A posztkommunizmus gyermekei

A liberalizmus önkényesen kiterjesztett, ennélfogva sajátosan értelmezett univerzalizmusa szükségképpen magával vonja az el nem ismert, de legfőképpen a megtermelt javakból egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan részesülő milliók dilemmáját.[1] Marx óta tudjuk, hogy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában garantált jogok eleve…

Az ideológia szorongása: boszorkányüldözések a kapitalizmus hajnalán II.

  3. A „FELSZABADÍTÁS TEOLÓGIÁJA”. AZ UTÓPIA KONKRETIZÁLÓDÁSÁTÓL AZ UTÓPIA VÁLSÁGÁIG   Az egyre növekvő földnélküli proletariátusból idővel millenarista és eretnek mozgalmak emelkedtek ki, akik az egyházi intézményekkel szemben hirdették Krisztus ezeréves birodalmának eljövetelét és próféciáikkal olyan társadalmi jövőt vizionáltak,…