Avatar photo

Marin Dia

Marin Dia 2022-ben végzett a BBTE Magyar Filozófiai Intézet Kritikai elmélet és multikulturális tanulmányok mesterképzőjén, jelenleg a BBTE Filozófiai Doktori Iskolájának doktorandusza. Az új szem társadalmi, kulturális és kritikai platform szerkesztője, pedagógus, anya. Kutatási területei: kritikai állattanulmányok, bioetika, politikai filozófia.

Tudom, de nem látom – Az állat-spektákulum: ember és állat viszonyának termelése a kortárs kapitalizmusban

"[a] kapitalizmus egy olyan sajátos történeti-társadalmi, kulturális képződményt hoz létre – nem csupán az ember-ember, ember-természet, hanem ugyanígy az ember-állat kapcsolódási lehetőségeit illetően is – , amely nem fejthető fel pusztán a modernitás vagy a nyugati kultúrának nevezett képződmények elméleti keretrendszerében."

Variációk a kiszolgáltatott létmódra

Pungor András A hetedik nap a papáé című kötete a Scolar Kiadó gondozásában jelent meg, a LIVE sorozat egyik legújabb darabjaként. A kötet egy hat novellából álló ciklust és egy valamivel több mint százoldalas kisregényt foglal magába, illetve két QR-kódos…

Nyugtalanságok egyensúlya

A kötet szerzőjének nálunk megjelent versei itt olvashatók. „Játszott egy kicsit isten a csönddel, majd megszólalt, és nevet adott a csöndnek. Így lettek hárman, isten és a csönd.” Farkas Arnold Levente anyám teste című kötetében a nyelv egyik alapvető funkciójára…