A szemvedéj pályázatot hirdet olyan irodalmi riportok írására, amelyek a szerző lakóhelyét, annak változásait mutatják be egy kb. tíz éves távlatban. Pályázatunkra főként pályakezdő szerzők írásait várjuk, vagyis olyanokét, akik akik még nem rendelkeznek kötettel, vagy csak nemrég jelent meg az első kötetük. 

A szövegek terjedelme maximum 10.000 karakter, szóközökkel együtt. A pályaműveket 2023. október 31-ig bezárólag fogadjuk a [email protected] e-mail címen. Szerkesztői véleményezés és a szövegek javítása után a legjobban sikerülteket megjelentetjük rovatunkban.

Fotó: Kerényi Károly Szakkollégium.

Mi az irodalmi riport?

„E manapság alighanem kiveszőben lévő műfaj a jelenleg elterjedt véleménypublicisztika műfaji ellenpontjának tekinthető: nem véleményt közöl, hanem lehetőleg objektív, leíró pillanatfelvételt készít a társadalmi élet mindennapjaiból kiemelt részletről, amelyből ugyanakkor nem hiányzik az átéltség és az önreflexió sem. A riport tárgya a naturalista prózában is fontos szerepet játszó détail, a társadalmi folyamat egészéből kiemelt jellemző esemény, helyzetrajz, jelenet vagy részlet.”[1]

Felhívásunkat Simon Magda publicisztikai-irodalmi tevékenysége inspirálta. Ahogyan Borbély András írja a Halálszignál és életjel című szövegében, riportpoétikájának alakulásában fontos szerepe van annak, hogy újra fölkeresi egy-egy korábban írott riportjának helyszínét, mintha tényleg az Ami a riport előtt történik tanulságát vette volna komolyan: nem szabad megelégedni az élettöredékkel és a szenzációval, hanem vissza kell térni a helyszínre és kitartó figyelemmel föl kell tárni lehetőleg a teljes életösszefüggést, s annak kell formát adni. A riportírás tehát valóságfeltáró kritikai írásmódot követel.

Célunk az irodalmi mező diverzifikálása: olyan szövegek megjelenését szeretnénk ösztönözni, amelyeknek fókusza nem az egyén belső élményvilága, hanem a mindennapi közös tapasztalat és életvilág olyan részleteinek feltárása, amelyek a nyilvánosság számára addig láthatatlan összefüggésekre mutatnak rá.

További tájékozódásra ajánljuk:

Irodalmi riportok a szemen:

Borbély András: (kempingnapló). új szem, 2023. URL: https://ujszem.org/2023/03/02/borbely-andras-kempingnaplo-riport-tenger/


[1] Borbély András: Halálszignál, életjel: Simon Magda. új szem, 2023. URL: https://ujszem.org/2023/02/15/halalszignal-eletjel-borbely-andras-simon-magda-riportpoetika-folyamatabrazolas-pillanatkep/. Hozzáférés: 2023.05.21.

Print Friendly, PDF & Email
Megosztás
Avatar photo
szemvedéj
Cikkek: 2