Felhívás szerzőknek – Kellék 70. szám: Giorgio Agamben filozófiája

CALL FOR PAPERS – Kellék 70. szám: Giorgio Agamben filozófiája

A Kellék filozófiai folyóirat Giorgio Agamben filozófiáját értelmező tanulmányokat vár a 2023 végén megjelenő 70. számába. Az elmúlt évtizedben megnőtt a magyar olvasóközönség érdeklődése a kortárs olasz filozófus életműve iránt, ismertté váltak mindenekelőtt sajátos biopolitika-elemzésének központi fogalmai: a Homo Sacer puszta élete, a kivételes állapot, a láger-paradigma, az ember-alatti ember, a „Muzulmán” alakja, a tanúságtétel etikája, stb. A magyar recepció főként a politikafilozófiai és az esztétikai művekre korlátozódik – Agamben nyelvfilozófiája, történelemfilozófiája és ontológiája kisebb figyelemnek örvend. A lapszám egyik elsődleges célja ezért az volna, hogy minél extenzívebben lefedje az agambeni korpusz diszciplináris dimenzióit, ami nem jelenti azt, hogy pusztán csak az ezeket áttekintő tanulmányokat várunk: sokkal inkább az Agamben által jegyzett problémák és fogalmak kreatív, akár kritikus, vitatkozó expozícióit szeretnénk összegyűjteni.

A lapszámba tehát Giorgio Agamben filozófiájának ismertebb problémafelvetései mellett kiemelten a következő témakörökben várunk tanulmányokat:

  • Agamben modális ontológiája: az ontológia archeológiája a móduszok ontológiájának fényében, a potencialitás újragondolása, az ontológiai apparátus destitúciója;
  • Agamben etikája: a habitus és a használat, az életforma és a boldog élet, a munkátlanság fogalmai;
  • Agamben nyelvfilozófiája: a kimondható fogalma, Émile Benveniste és Agamben, a hang problémája;
  • Agamben történelemfilozófiája: messianizmus, Walter Benjamin és Agamben, archeológia, mint a filozófia módszere, a hagyomány problémája;
  • Agamben politikafilozófiája, különös tekintettel a normatív politikai ontológiájára (például a destituáló hatalom kérdésére), illetve a La comunità che viene című korai művére;
  • Esztétikai munkák, különös tekintettel a kései (Studiolo, La follia di Hölderlin, Pulcinella, Pinocchio) és korai (L’uomo senza contenuto, Categorie italiane) művekre.

A lapszám felelős szerkesztői: Ilyés Zalán-György, Szigeti Attila.

A kéziratokat .doc vagy .docx formátumban kérjük beküldeni a [email protected] címre.

Terjedelem: 20 000–40 000 leütés.

Szerkesztési irányelvek, szerzői tudnivalók: https://www.prophilosophia.ro/hu/kellek-folyoirat/

Határidők:

A lapszámban közölni kívánt tanulmány témáját (esetleg rövid kivonat kíséretében) kérjük 2023. május 31-ig beküldeni.

A végleges kéziratok leadási határideje: 2023. október 31.

A kéziratok közléséről szóló szerkesztőségi döntésről 2023. november 31-ig értesítjük a szerzőket.

Print Friendly, PDF & Email
Megosztás
Avatar photo
a szem
Cikkek: 71