Felhívás szerzőknek a Fordulat társadalomelméleti folyóirat 30. számába

A Fordulat, a Társadalomelméleti Kollégium folyóirata, kultúra és kapitalizmus témában vár cikkeket a 2022 tavaszán megjelenő 30. számába.

A kultúra kérdése a 20. század eleje óta kiemelt fontossággal bír a rendszerkritikus gondolkodásban. Azonban ezek az elemzések sokszor a társadalmi viszonyok egyszerű tükörképeként, vagy éppen a tágabb társadalmi és gazdasági változásoktól elválasztva vizsgálják a kultúra kérdéseit, és ennek következtében nem ritkán túl nagy, vagy éppen túl kis jelentőséget tulajdonítanak neki. Ez a lapszám olyan rendszerkritikus elemzések megjelenésének ad teret, melyek a kultúra kérdéseit nem önmagában, hanem a kapitalista társadalmi és gazdasági viszonyokba ágyazva vizsgálják, de nem tévesztik szem elől a kulturális termelés és fogyasztás sajátos logikáit sem.

Különösen fontosnak tartjuk, az Antonio Gramsci, Pierre Bourdieu és Raymond Williams által fémjelzett hagyomány nyomán, hogy az elemzések egyszerre vegyék figyelembe, és ne külön-külön vizsgálják a kultúra termelésének politikai-gazdaságtani feltételeit és az esztétikai, szimbolikus megjelenési formáit. Ezért olyan, az empirikus vizsgálatot és a tágabb elméleti keretezést, illetve következtetéseket ötvöző tanulmány-terveket várunk, melyek nem csak a jelenlegi vagy múltbeli népi, populáris és elitkultúráról szólhatnak, de arról is, hogy milyen szerepe lehet a kultúrának egy igazságosabb társadalom felé tartó átmenetben.

A Fordulat történetében először egy közös munkára invitáljuk a jelentkezőket. Ennek során a szerkesztőség által kiválasztott absztraktok szerzőivel 2021 első felében egy ötalkalmas műhelyt szervezünk, melynek keretében a lapszám szerzői és szerkesztői egymást folyamatosan támogatva és egymásnak visszajelzést adva közösen fejlesztik tanulmányaikat.

Lehetséges fókuszok:

  • Kultúra és globális egyenlőtlenségek
  • Államfejlődés és kultúra
  • Kulturális iparágak és globális kapitalizmus
  • Látható és láthatatlan munka a kultúrában
  • A kulturális munka és a reproduktív munka kapcsolata
  • Társadalmi mozgalmak és kultúrák
  • Szolidáris gazdaság és szolidáris kultúra
  • A rendszerkritikus kultúra hazai és kelet-európai hagyományai
  • Rendszerkritika és populáris kultúra
  • Mindennapi kultúra és intézményes kulturális termelés kapcsolata

A kéziratok legfeljebb 500 szavas absztraktját és a szerzők 100 szavas önéletrajzát kérjük a [email protected] e-mail címre küldeni 2020. december 31-ig. A szerkesztőség az absztraktok elfogadásáról 2021. január elején dönt, az első közös workshop 2021 februárjában várható. A végső, 40.000 karakter (egy ív) hosszúságú cikkek véglegesítésének határideje 2021. december. Emellett 10.000 karakter terjedelmű könyvrecenziókhoz is szívesen várunk absztraktokat.

Bármely felmerülő kérdésre a Fordulat szerkesztősége a [email protected] e-mail címen keresztül szívesen válaszol.

Print Friendly, PDF & Email
Megosztás
Avatar photo
a szem
Cikkek: 73