Avatar photo

Tallár Ferenc

Tallár Ferenc (1950) az ELTE prof. emeritusa. Az ELTE-n végzett magyar–orosz szakon. Érdeklődése később alapvetően a művészet- és társadalomelméleti kérdések felé fordult.

Vallásos világelutasítás, kapitalizmus és szabadság

Az írás, Weberre támaszkodva, egy olyan értelmezési keret kialakítására tesz kísérletet, amelyben az ún. nyugat történelmi fejlődésének kiindulópontját egy imaginárius mag, egy vallási képzelet születésével köti egybe, melynek újabb és újabb variációi máig – tehát a szekularizáció korában is – meghatározzák, hogy miként fordulunk a világhoz.