Avatar photo

Őze Eszter

Művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen tanít és a Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet történeti avantgárd kutatás tudományos munkatársa. Kutatási területe a 20. század eleji művészetelmélet. Az elmúlt években elsődlegesen a két világháború közötti időszak munkáskultúrájával és a korszak egészségügyi és társadalmi múzeumaival foglalkozott. 2022-ben védte meg „Kizsákmányolás és gondoskodás: népegészségügyi törekvések és a munkástest konstrukciója a Társadalmi/Népegészségügyi Múzeumban” című doktori disszertációját az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskolájának Művészetelméleti és Médiakutatási Doktori Programjában.