Avatar photo

Nyerges Csaba

Nyerges Csaba az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója az 1945 utáni magyar irodalom című programon, és az Eötvös József Collegium Magyar műhelyének tagja. Kutatási érdeklődésének fókuszában a marxista hagyományhoz kapcsolódó baloldali kultúraelméletek állnak. A kortárs magyar irodalmi diskurzusokat elemezve azt vizsgálja, hogy a szexuális és nemi kisebbségeket megszólaltató szövegek recepciótörténetét milyen társadalmi-politikai kérdések határozzák meg.