Avatar photo

Kiss Tamás

Kiss Tamás szociológus, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet. Kutatási területei: kisebbségpolitika, migráció, etnikai egyenlőtlenségek, kisebbségi identitás-stratégiák, a fejlődés hétköznapi percepciói.

Az RMDSZ etnopolitikája I. – Identitáspolitika és emancipáció

Az, hogy az RMDSZ annak a neoliberális gazdaságpolitikai konszenzusnak a részese, ami a munkavállalóktól a tőke, a peremen lévőktől a domináns- és a felsőközéposztály irányába csoportosít át erőforrásokat, nem a kisebbségi létből fakadó kényszer, csupán annak a jele, hogy a Szövetség maga is a domináns pozícióban lévők érdekeit képviseli.