Avatar photo

Erőss Réka

Erőss Réka 1999-ben született Sepsiszentgyörgyön. Alapképzésen filozófia és nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát. Jelenleg másodéves a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Kritikai elméletek mesterképzőjén. Főbb érdeklődési területei a kultúraelmélet, az esztétika és a film.

Mi a hantológia?

Mark Fisher (1968–2017) brit kultúrakutató 2012-es esszéjében Jacques Derrida hantológiakoncepcióját gondolja tovább. A szöveg számos – elsősorban brit – kulturális példára támaszkodva a történeti időhöz való viszonyunk alakulását elemzi.