Avatar photo

Bagi Zsolt

Bagi Zsolt (1975) filozófus, esztéta. A Pécsi Tudományegyetem docense. Kutatási területei a XVII. századi racionalizmus, a kritikai kultúra- és társadalomelmélet és a kortárs francia filozófia. Legfontosabb publikációi: Az esztétikai hatalom elmélete – Kulturális felszabadítás egy újbarokk korban, Napvilág Kiadó (2017); Helyi arcok, egyetemes tekintetek – Facies localis universi, Szépmesterségek Alapítvány (2012); Az irodalmi nyelv fenomenológiája, Balassi Kiadó (2006); A körülírás – Nádas Péter: Emlékiratok könyve, Jelenkor (2005).

Élni az ajánlattal

Mi elméletírók nem azért írunk, hogy vezessünk, nem azért, hogy megmondjunk: ajánlatot teszünk, javaslunk, kihívunk, hogy olvasóink éljenek a szövegünkkel.

Bagi Zsolt: Újbarokk

A „véleményterror” oly sokszor emlegetett réme nem abban áll, hogy egyes retrográd személyek vagy intézmények megpróbálják szabályozni a vélemények szabad áramlását, hanem abban, hogy mindenkinek kell hogy véleménye legyen, és csak véleménye kell legyen.

Állam- és posztszocializmus – posztkonferenciális összefoglaló II.

A közbeszédben gyakran találkozhatunk olyan megnevezésekkel, mint „a szocializmus” vagy „a kommunizmus idején”, amelyekkel a múlt század államszocialista rendszereit szoktuk/szokták illetni. Ezek a gyakori esetek arra világítanak rá, hogy ez a korszak sokak számára egy meghatározó, közös tapasztalat, amely jobbára…