Történelem és osztálytudat 100 // Lukács-konferencia (Pécs)

A pécsi Kerényi Károly Szakkollégium és az MTA PAB II. Szakbizottság Filozófiai Munkabizottsága 2023 tavaszán konferenciát szervez Pécsett, Lukács György Történelem és osztálytudat (1923) című műve megjelenésének 100. évfordulója alkalmából.

Lukács főműve jelentős hatást gyakorolt a nyugati marxizmusra, írásai számos – főleg a marxista hagyományba illeszkedő – kiemelkedő filozófusnak jelentett termékeny talajt: az osztálytudatról vallott nézetei, az eldologiasodás jelenségének és fogalmának alapos leírása, kidolgozása, a humanista marxizmus előkészítése; mind Lukács filozófiai jelentőségének bizonyítékaként szolgál. A konferencia célja, hogy világos képet kapjunk Lukács filozófiai teljesítményéről, valamint tájékozódási pontokat jelöljünk ki a Történelem és osztálytudat recepciójáról, annak jelentőségéről, összehasonlítva a történeti és filozófiai előzményekkel (Kant, Hegel, Marx, Georg Simmel, Max Weber), kortársaival (Karl Korsch, Antonio Gramsci, Ernst Bloch, Lucien Goldmann) és utóéletével, hatástörténetével (Louis Althusser, Guy Debord, Jacques Rancière, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Axel Honneth). További célunk, hogy hozzájáruljunk, kiegészítést nyújtsunk a már meglévő recepcióhoz.

A konferencia időpontja: 2023. április 27–28. 

A konferencia jelenléti formában valósul meg.
Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.), Kari Tanácsterem.

A konferencia részletes programja:

1. NAP (ÁPRILIS 27.)
9:30 – 10:00 Megnyitó – Vajda Mihály nyitóelőadása: Hogyan lett mégis magyar Történelem és osztálytudat?
I. SZEKCIÓ
10:00 – 10:25 Weiss János: A Történelem és osztálytudattól A felvilágosodás dialektikájáig
10:25 – 10:50 Horváth Péter: A műalkotás és az áruforma viszonya Lukács György és Walter Benjamin írásaiban
10:50 – 11:15 Grósz Eszter: Forradalom vagy kritika − Lukács és Adorno
11:15 – 11:45 DISZKUSSZIÓ
11:45 – 13:15 ebédszünet
II. SZEKCIÓ
13:15 – 13:40 Marosán Bence Péter: Lukács és a marxizmus esztétikai fordulata
13:40 – 14:05 Szilágyi Botond: Lukácstól az „ezoterikus marxizmus”-ig
14:05 – 14:30 Rácz Attila: Lukács a színpadon
14:30 – 15:00 DISZKUSSZIÓ
15:00 – 15:15 kávészünet
III. SZEKCIÓ
15:15 – 15:40 Kapelner Zsolt: A Történelem és osztálytudat mint politikafilozófia
15:40 – 16:05 Borbély András: Eldologiasodás és radikális képzelőerő: Lukács és Castoriadis
16:05 – 16:30 Takács Ádám: Ki mit tud? Osztályhelyzet és osztálytudat Lukács Történelem és osztálytudatában
16:30 – 17:00 DISZKUSSZIÓ
zárszó
2. NAP (ÁPRILIS 28.)
IV. SZEKCIÓ
10:00 – 10:25 Sipos Balázs: Föloszlatni a Pártot
10:25 – 10:50 Bagi Zsolt: Absztrakció, esetlegesség, kontempláció – az eldologiasodás egzisztenciális struktúrája Lukácsnál
10:50 – 11:15 Forczek Ákos: „Rendszer és történelem egységpontján” – A dialektikus módszerről
11:15 – 11:45 DISZKUSSZIÓ
11:45 – 13:15 ebédszünet
V. SZEKCIÓ
13:15 – 13:40 Kalous Antal: Milyen eltérések mutatkoznak Marx fetisizmus-koncepciója és Lukács eldologiasodás-koncepciója között; milyen elméleti és kritikai hozadékkal szolgál az eldologiasodás elemzése?
13:40 – 14:05 Ágota Barnabás: Ortodox marxizmus és erőszak
14:05 – 14:30 Kiss Viktor: Lehetséges-e forradalmi dialektika? – Lukács György a posztmodern kapitalizmusban
14:30 – 15:00 DISZKUSSZIÓ
15:00 – 15:15 kávészünet
VI. SZEKCIÓ
15:15 – 15:40 Éber Márk Áron: A „messianisztikus utópizmus” három formája? – A korai Lukács György, a kései Pierre Bourdieu és kortársunk, Vivek Chibber a munkásság osztállyá szervez(őd)ésének lehetőségeiről
15:40 – 16:05 Tóth Károly: Utazás a Párizs–Budapest gyorson – Oda és vissza?
16:05 – 16:30 Csányi Gergely: „Barátnő feeling” – A szexualitás eldologiasodásának komplexitása a prostitúcióban
16:30 – 17:00 DISZKUSSZIÓ
zárszó
Az előadások absztraktjait közzétesszük az esemény Facebook-felületén.
Kérdés esetén, valamint további információért keressenek a [email protected] e-mail-címen!

Plakát: Lukács Laura Klára
A konferenciát a Rosa Luxemburg Stiftung támogatta. // The event is supported by Rosa Luxemburg Stiftung e.V., zastoupení v České republice.
Print Friendly, PDF & Email
Megosztás
Avatar photo
a szem
Cikkek: 70