Olvasóink figyelmébe ajánljuk a Kerényi Károly Szakkollégium és az MTA PAB II. Szakbizottság Filozófiai Munkabizottsága által 2023 tavaszán Pécsett megrendezésre kerülő Történelem és osztálytudat 100 konferenciát!

Alább a szervezők felhívását olvashatjátok!

A KONFERENCIA TÉMÁJA:

Lukács főműve jelentős hatást gyakorolt a nyugati marxizmusra, írásai számos – főleg a marxista hagyományba illeszkedő – kiemelkedő filozófusnak jelentett termékeny talajt: az osztálytudatról vallott nézetei, az eldologiasodás jelenségének és fogalmának alapos leírása, kidolgozása, a humanista marxizmus előkészítése; mind Lukács filozófiai jelentőségének bizonyítékaként szolgál. A konferencia célja, hogy világos képet kapjunk Lukács filozófiai teljesítményéről, valamint tájékozódási pontokat jelöljünk ki a Történelem és osztálytudat recepciójáról, annak jelentőségéről, összehasonlítva a történeti és filozófiai előzményekkel (Kant, Hegel, Marx, Georg Simmel, Max Weber), kortársaival (Karl Korsch, Antonio Gramsci, Ernst Bloch, Lucien Goldmann) és utóéletével, hatástörténetével (Louis Althusser, Guy Debord, Jacques Rancière, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Axel Honneth). További célunk, hogy hozzájáruljunk, kiegészítést nyújtsunk a már meglévő recepcióhoz.

TÖBBEK KÖZÖTT AZ ALÁBBI TÉMÁKAT KÖRÜLJÁRÓ ELŐADÁSOKAT VÁRUNK:

• Milyen jelentőség tulajdonítható annak, hogy a marxizmust Lukács nem mint szigorú tudományt, hanem mint kritikai elméletet rekonstruálta?
• Milyen eltérések mutatkoznak Marx fetisizmus-koncepciója és Lukács eldologiasodás-koncepciója között; milyen elméleti és kritikai hozadékkal szolgálhat az eldologiasodás elemzése?
• Milyen hatást gyakorolt Georg Simmel és Max Weber az eldologiasodás-elméletére?
• Mennyiben és hogyan kapcsolódott össze Lukácsnál esztétika és politikafilozófia? Milyen szerepe van Lukácsnak a marxista esztétikában, miként formálta a későbbi esztétikai-politikai írások gondolatvilágát?
• Milyen eltérő közegekben és témákban kaptak szerepet és jelentőséget Lukács írásai: mennyiben és hogyan volt beágyazva a magyar szellemtörténeti hagyományba, milyen hatást gyakorolt magyar környezetben? Továbbá, mely nézetei és fogalmai kapták a legnagyobb szerepet eddigi recepciójában, valamint különböző filozófiai hagyományok (fenomenológia, kritikai elmélet, strukturalizmus) hogyan használták fel Lukács gondolatait?
• Mennyiben és hogyan járult hozzá Lukács munkássága a nyugati marxizmus hagyományához?
• Milyen szerepet töltött be a mű Lukács életében: mikor és miért tagadta meg (legalább részben) korábbi – többek között a Történelem és osztálytudatban kifejtett – gondolatait?

Az itt említett témafelvetések és kérdések pusztán potenciális témákat jelölnek meg, azonban ezektől eltérő, de a tárgyhoz kapcsolódó egyéb előadásokat is szívesen fogadunk.

JELENTKEZÉS:

A jelentkezőket arra kérjük, hogy 2023. február 24-ig küldjék el előadásuk címét és egy 400-500 szavas absztraktot a [email protected] címre.

Az absztraktok elbírálására március elején kerül sor, ezt követően értesítjük a jelentkezőket.

Kérdés esetén, valamint további információért keressenek a [email protected] e-mail-címen!

A borítókép Lukács Laura Klára munkája.

Print Friendly, PDF & Email
Megosztás
Avatar photo
a szem
Cikkek: 73