Felhívás szerzőknek a Fordulat társadalomelméleti folyóirat 29. számába

A Fordulat, a Társadalomelméleti Kollégium folyóirata, az élelem-önrendelkezés témájában vár cikkeket a 2021 őszén megjelenő 29. számába.

Az élelem-önrendelkezés témája a klímaváltozás és a kapitalizmus összefonódó válságainak korában kiemelt szerepet kap, hiszen az egyik legalapvetőbb emberi szükségletet érinti, amelyre napjainkban az embereket és a természetet szélsőséges módon kizsákmányoló, globális élelmiszeripar épül. Az élelem-önrendelkezési mozgalom szerint a döntéshozatali formák és tulajdoni viszonyok alapvető átalakítására, a föld, a vetőmagok és a víz árujellegének megszüntetésére van szükség. Az agroökológiai megközelítések szerint az élelmiszertermelés és -eloszlás kérdéskörét egyszerre kell tárgyalni, a kettő nem választható el egymástól, ha a célunk az alapvető emberi szükségletek kielégítése és a javak igazságos elosztása, és nem a nagyvállalatok tőkéjének növelése.

A lapszámba olyan empirikus és elméleti munkákat várunk, amelyek esettanulmányokon, regionális és történeti példákon keresztül mutatják be az élelem-önrendelkezés gyakorlati alkalmazását és annak kontextusát.

Lehetséges fókuszok:

 • a globális élelmiszeripar kritikai elemzése kelet-közép-európai fókusszal vizsgálva
 • a hazai mezőgazdasági termelés történeti elemzése és a rurális térségek társadalomtörténete
 • az élelem-önrendelkezés gazdaság- és politikatörténete
 • parasztmozgalmak elméleti és történeti háttere és reprezentációja a félperiférián és különösen Kelet-Közép-Európában
 • az élelem-önrendelkezési mozgalom céljai és stratégiái, más mozgalmakhoz való viszonya, lehetséges kapcsolódásai
 • az országos, regionális állami szervek és az önkormányzatok lehetséges szerepe az élelem-önrendelkezési mozgalomban
 • feminista szemléletmód az élelem-önrendelkezés mozgalmi és gyakorlati megvalósulásában
 • a romák helyzete az élelmiszer-termelésben és az élelemhez való hozzáférésben
 • a klímaváltozás és az élelem-önrendelkezés összefüggései
 • az élelem és víz mint közjószág – a „commons” és az agroökológia kapcsolata
 • magyarországi és közép-kelet-európai fókuszú esettanulmányok az agroökologikus kezdeményezésekről (mint például a permakultúrás gazdálkodás és más regeneratív mezőgazdasági kezdeményezések)
 • művészeti és kulturális gyakorlatok az élelem-önrendelkezésben
 • a hagyományos ökológiai tudás és az élelem-önrendelkezés kapcsolata
 • szövetkezeti hagyományok és kortárs modellek az agráriumban hazai vagy nemzetközi szinten
 • a hagyományos módszerekkel gazdálkodó kistermelői réteg helyzete és problémái, a kisléptékű gazdálkodás arányának folyamatos csökkenése

A kéziratok legfeljebb 500 szavas absztraktját és a szerzők 100 szavas önéletrajzát kérjük a [email protected] e-mail címre küldeni 2020. december 2-ig. A szerkesztőség a cikkek bekerüléséről 2021 január elején dönt. Az elfogadott, körülbelül 40.000 karakter (egy ív) hosszúságú cikkek leadási határideje 2021. április 15. Emellett 10.000 karakter terjedelmű könyvrecenziókhoz is szívesen várunk absztraktokat.

Bármely felmerülő kérdésre a Fordulat szerkesztősége a [email protected] e-mail címen keresztül szívesen válaszol.

Print Friendly, PDF & Email
Megosztás