A Mentés másként pedagógia csoport idén harmadik alkalommal szervezi meg azt a pedagógiakonferenciát, amely hazai és magyarországi szakemberek bevonásán keresztül igyekszik a pedagógia fogalmának és kultúrájának interdiszciplináris újraértékelésével, kiszélesítésével. Ezen törekvés révén pedig megteremteni szorgalmazza azt a szakmai kapcsolati hálót vagy azt a platformot, amely a hazai pedagógusok (tanárok, professzorok, művészpedagógusok, szociális munkások, pszichológusok, közösségi programvezetők és facilitátorok stb.) igényeinek a szakmai továbbképzés, a tapasztalatcsere és a kölcsönös segítségnyújtását szempontjai szerint kíván eleget tenni. Ilyenként a konferencia maga hiánypótló szakmai eseménynek számít Romániában.

A konferencia két napos, február 29-én és március 1-én kerül rá sor a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceumban. A líceum épületében az előadások és a műhelyfoglalkozások kapnak helyet, amíg a szombat esti Ilonkát (bábelőadás felnőtteknek) a Tranzit Házban lehet megtekinteni. A konferencia programjai díjmentesek és minden érdeklődő számára nyitottak. Kivételt a műhelyfoglalkozások jelentenek, ahol a részvétel – a műhelyvezetők kérésére – létszámhoz, tehát regisztrációhoz kötött. A műhelyek leírásáról és a konferenciáról bővebben a Mentés másként új honlapján lehet olvasni.

„A Mentés másként pedagógia konferencia stratégiáját az első évtől kezdődően arra építettük, hogy a pedagógia interdiszciplináris tudományág, az oktatási rendszer pedig a társadalom minden intézményével összefüggésben áll. Ebből következik, hogy a konferenciával a különböző társtudományok bevonását célozzuk, megszólítva mind az iskolai közegből, mind az akadémiai és a civil szférából érkező szakembereket, egyetemi hallgatókat. A konferencia a szakmabeliek platformjaként lehetőséget teremt az oktatásban, tanárképzésben, politikai döntéshozatalban agyonhallgatott problémák, marginálisként kezelt témák megvitatására, olyan együttműködések kialakítására, amelyek kisebb, helyi szinteken változást idézhetnek elő, jó példákként másokat is inspirálhatnak.” (Idézet a Mentés másként február 17-ei sajtótájékoztatójának közleményéből/handoutjából.)


Program

Február 29. szombat

8:30 – 9:00   Helyszíni regisztráció

9:00 – 10:50

UNICEF Fiatal Nagyköveti Tanácsa: Van szavunk!
Cezara David: Diszkriminációmentes romániai oktatás? (videóinterjú)
Szabad Egyetem: „A hallgatói ellenállás útjai”

10:50 – 11:00 Szünet

11:00 – 14:00 Műhelyek 1. +Pedamozi

Fülöp Csilla: Részképességek fejlesztése a kutyás foglalkozások során
Gergely Gonzó László, Fülöp Imola: Lehet-e a tanár ember? Pszichodrámás műhely a tanári szakma kihívásairól
Andrásy Paula: Együtt könnyebb! Érzékenyítő játék

14:00 – 15:00 Szünet

15:00 – 16:20

András Szilárd: Tanítható-e a problémamegoldás?
Derdák Tibor: Roma gimnázium Miskolcon indiai háttérrel

16:20 – 16:30 Szünet

16:30 – 19:30 Műhelyek 2. +Pedamozi
NECC: A természet kincsei – interaktív természetismereti foglalkozás
Kispál Attila, Kispál Ágnes-Evelin: Portré / Fotogram
András Szilárd: Tévedjünk együtt! A becslések fontossága a matematikatanulásban

20:00 – 21:00 Ilonka – bábjáték felnőtteknek. (helyszín: Tranzit Ház, George Barițiu/Malom utca 16.)
Az előadás utáni beszélgetést facilitálja: Ugron Nóra
Adomány alapú falatozás: Acasă-közösség (helyszín: Tranzit Ház)

Március 1. vasárnap

8:30 – 9:00 Helyszíni regisztráció

9:00 – 12:00 Műhelyek 3. +Pedamozi
Fernengel Ági, Udvarhelyi Tessza: Az állampolgári részvétel létrája – kritikai pedagógia műhely
Orsós János, Setét Jenő: Waldorf-pedagógiai foglalkozás
irodalomSZEMLÉLET: Együttműködés és érzelmi intelligencia fejlesztése
Szabó Dorottya, Végh Lászlóné: Rajongói írásközösségek gyakorlatai és átültetésük az osztályterembe

12:10 – 13:30

K. Horváth Zsolt: A köznevelés mint demokratikus értékpolitika: Mérei Ferenc és a demokratikus pedagógia kísérletei Magyarországon Udvarhelyi Tessza: A kutatás felszabadító ereje: részvételi akciókutatás mint kritikai pedagógia

13:30 – 14:30 Szünet

14:30 – 17:20 Műhelyek 4. +Pedamozi
Aczél Dóra, Szabó Ivett: Csomagoljuk élménypedagógiába!
Gyöngyösi Csilla: Magyar mint idegen nyelv
László Éva
: Kamaszszerelem – párkapcsolati kérdések, szexuális nevelés

17:20 – 17:30 Szünet

17:30 -18:50

Tatai Csilla: ADHD – diagnózis és fejlesztés intézményes lehetőségei és hiányosságai
Dávid-Kacsó Ágnes, László Éva: Iskola valóban másként – második esély

19:00 – 20:00 Konferencia-zárás

 

Print Friendly, PDF & Email
Megosztás