Kritikai pedagógia, demokratikus oktatás, önszerveződés

Kerekasztalbeszélgetés (június 20.) és műhely (június 21.)

A Mi van a reprezentáción túl? — Társadalmi marginalitás, művészet és mozgalom c. beszélgetéssorozat 3. része
Projektkoordinátor: Bíró Noémi és Gegő Virág

The English version is on the second page.
Versiunea în limba română e pe pagina a treia.

Az oktatás és képviselet viszonya a pedagógiát annak társadalmi viszonyrendszerében megérteni kívánó kritika egyik kulcskérdése – legyen az a „demokrácia csődjére” vonatkozó hétköznapi felháborodás vagy az önképviselet lehetőségeit firtató szakmai diskurzus része. E kérdés vonatkozhat a közoktatásra, amelynek nagy fajsúllyal bíró potenciálja, hogy a tudás újraelosztásának intézményeként működjön, amely az önképviselethez szükséges tudást a lehető legtöbb ember számára biztosíthatná. És irányulhat a pedagógia emancipatorikus lehetőségére, amely képessé tehet a tanuláson mint tudatosodási folyamaton keresztül a társadalmi történések cselekvő részévé válni.

A Paulo Freire nevéhez köthető pedagógiai filozófia társadalomkritikai alapvetésekre építve az oktatáson keresztül igyekszik feltárni az adott társadalomban fennálló hierarchikus, elnyomó, kizsákmányoló viszonyokat. Célja, hogy a társadalom perifériájára szorult egyéneket és csoportokat ellássa a szükséges tudással és eszközökkel, hogy felismerjék az egzisztenciájukat meghatározó társadalmi viszonyokat és közösen kimozdíthassák ezeket. A politikai képviselet, részvétel, érdekérvényesítés tere így nem elsősorban a politikai intézményrendszer, hanem a közösségek alulról szerveződő, a társadalmi igazságosság irányába törekvő tevékenysége.

Milyen kihívásokat jelent a képviselet kérdése a pedagógiai gyakorlatban? Hogyan mutatkozik meg elmélet és praxis összefüggése a kritikai pedagógiai gyakorlatban? Melyek azok az eszközök, amelyek segítségével a kritikai pedagógia elősegítheti a marginalizált közösségek alulról szerveződő politikai részvételét? Hogyan viszonyul a kritikai pedagógia más pedagógiai filozófiákhoz és módszertanokhoz?

Eseménysorozatunk két műhelyfoglalkozáson és egy kerekasztal-beszélgetésen keresztül tárgyalja pedagógia és képviselet témáit: a Mentés Másként május 30-i szövegolvasó műhelye során megismerhettük a kritikai pedagógia alapvetéseit, amelyre a Deviszont Közösségi Tér iskolás diákoknak szóló, június 21-i foglalkozásának gyakorlatai építenek. A műhelysorozatot egy nyílt panelbeszélgetés keretezi, amelynek során a Deviszont Közösségi Tér és a Mentés Másként csoport tagjaival beszélgetünk június 20-án.

Program:

Június 20., 19:00 — 21:00 — kerekasztal-beszélgetés a Deviszont Közösségi Tér és a Mentés másként csoport tagjaival

A kerekasztal-beszélgetésen bemutatkozik a budapesti Deviszont Közösségi Tér és a Mentés másként csoport, majd rövid beszélgetés során osztják meg tapasztalataikat egymással és a közönséggel.
A program második felében kisebb csoportokban beszélünk két témáról.

1. Kritikai pedagógia vs. rendszer:
Milyen helyi környezetben működik a Deviszont és a Mentés másként? Milyen a viszonyuk az iskolarendszerrel és a helyi szociális és közösségi intézményekkel? Tanoda-e a Deviszont, egyáltalán mi lehet a szerepe az iskola utáni programoknak a mai intézményrendszer mellett? Hogyan lehet platformot teremteni az oktatási rendszerhez kapcsolódó intézmények szereplői közötti párbeszédre?

2. Hogyan csinálj kritikai pedagógiát?
Vagyis milyen a facilitátor (foglalkozás-szervező) szerepe a Deviszontban, hogyan dolgoznak együtt a hozzuk járókkal, hogyan érvényesül a fiatalok véleménye a közös munkában. Milyen problémákat érzékel a Mentés másként a demokratikus oktatói szerepekkel kapcsolatosan a gyakorló pedagógusok, illetve a pedagógus hallgatók körében?

Meghívottak:
Fernengel Ági, Szarka Alexandra — Deviszont Közösségi Tér
Jakab Villő Hanga — Mentés másként
Moderál: Gegő Virág — Mentés másként

(A csoportok magyar nyelvű bemutatásához román nyelvű szinkrontolmácsolást biztosítunk. A kiscsoportos beszélgetések magyar és angol nyelven zajlanak.)

Június 21., 9:30 — 12:30 — Kritikai pedagógia a szakképzésben és Budapest külvárosában – a Deviszont Közösségi Tér műhelyfoglalkozása

A műhelyen a Deviszont tagjai bemutatják a programjukat és pedagógiai módszertanukat. Az érdeklődőkkel közösen megnézik néhány megvalósított foglalkozásuk tervét és mesélnek arról is, hogy ezekből mi működött jól a gyakorlatban és mi nem vált be. A folytatásban kisebb csoportokban dolgozva mindenki megalkothatja a saját, deviszontos módszereken alapuló, fiataloknak szánt foglalkozástervét.

Műhelytartók: Fernengel Ági, Szarka Alexandra — Deviszont Közösségi Tér

(A műhelyfoglalkozás nyelve magyar.)
Cím: tranzit.ro/Cluj
Napoca u. (Jókai u.) 16, I. emelet.
Kolozsvár

Meghívottak:

A Deviszont Közösségi Tér ötlete az oktatási egyenlőtlenségek újratermelődése miatti felháborodásból született. Az ötletből két év előkészítés után egy olyan hely jött létre Budapest külvárosában, amelyet a szakoktatásban tanuló fiatalok szabadidejükben használhatnak, ahol közösségben lehetnek és kritikai pedagógián alapuló programokba kapcsolódhatnak be. A teret fiatal szociális munkások, gyógypedagógusok, filozófusok és szociológusok kezdték el megszervezni 2018 novemberétől, azóta pedig újabb tagokkal bővült a projekt.

A Mentés másként csoport célja, hogy lebontsa az oktatással kapcsolatos tévhiteket és újragondolja azokat a gyakorlatokat, amelyek ellehetetlenítik egy demokratikus és funkcionális oktatási rendszer létrejöttét. Az áthallásos név az oktatásban részt vevő minden gyermek bevonását célzó módszerek felkutatására is vonatkozik. A Mentés másként egy pedagógia konferencia szervezésével és egyre bővülő tevékenységeivel az oktatásról szóló beszélgetéseknek teremt platformot és oszt meg információkat a közoktatást érintő kérdésekről. A Mentés másként rendszerszemléletű pedagógiai modellje interdiszciplináris jellegű, az akadémiai szféra és a pedagógusok bevonásán kívül a civil szféra megszólítását is elengedhetetlennek tartja.

Print Friendly, PDF & Email
Megosztás