Reproduktív munka és nőmozgalom – Fordulat 24. lapszámbemutató és vita

A Mi van a reprezentáción túl? – Társadalmi marginalitás, művészet és mozgalom c. beszélgetéssorozat első része

április 2., 18 óra, tranzit.ro
Projektkoordinátor: Bíró Noémi és Gegő Virág

[English version on the second page.]

A társadalmi reprodukció vagy reproduktív munka az élet újratermelését jelenti, elsősorban nők által végzett tevékenységeket, mint például a szülés, gyereknevelés, gondoskodó munka stb., amelyek a kapitalista termelési logikában a munkaerő újratermelésével esnek egybe. A reproduktív munka tehát feltétele a kapitalista termelésnek, de alá is rendelődik neki: a termelés logikája a reproduktív szférában végzett tevékenységet informális munkaként tételezi, a nőket olcsó munkaerőként vagy erőforrásként használja fel a munkaerő újratermelésére.

A kapitalizmus és a nők társadalmi alárendeltségének kelet-közép-európai kontextusban tovább specifikálódó viszonyait a neoliberális neopatriarchátus fogalmával is megközelíthetjük. Ebben az összefüggésben a nők és férfiak közti egyenlőtlenségeket felerősíti a neoliberalizmus morális-gazdasági-politikai hitkészlete, és az újjobboldali családpolitikákkal való interakciójában további elnyomásformákat generál.

Milyen sajátos vonatkozásai vannak a reproduktív munka kérdésének Romániában és Magyarországon? Miért reprezentálhatatlan a reproduktív munka, azaz miért nem oldja meg a problémát a nők politikai reprezentációja (kvóta, bérezés, gender mainstreaming)? Hogyan viszonyul a jobboldali diskurzus ehhez a kérdéshez? Milyen mozgalmi kísérletek voltak/vannak a reproduktív munka láthatóvá tételére?

Meghívottak:
Dés Fanni – BCE Szociológia Doktori Iskola
Geambașu Réka – BBTE Magyar Szociológia és Szocilális Munka Intézet
Jemeljanov Kathrin Sharon, Sidó Zoltán, Szabó Liza – a Fordulat 24. számának szerkesztői

Moderál: Bíró Noémi

Cím: tranzit.ro/Cluj
Napoca u. (Jókai u.) 16, I. emelet.
Kolozsvár

Print Friendly, PDF & Email
Megosztás