SZEKSZ

SZELLEMI ELMÉLYÜLÉSRE KÉSZTETŐ SZÖVEGEK

Test és sors

A kortárs betegségnarratívák a test uralhatatlanságáról szólnak, ezzel együtt a szellemi én „elfogyásáról”, hiányáról, átalakulásáról.

Tandori nélkül

Most, hogy Tandori meghalt, öregen. Olvasom, miket írnak. Nagyon furákat, úgy tetszik: mintha olyan kedves lett volna meg jámbor: verebek, macik, lovak, mindenkivel elbeszélg. Lehet. Én is beszéltem vele párszor:…

Giorgio Agamben: A tanú

Hurbinek nem tud tanúságot tenni, mivel nincs nyelve... És mégis, ő „tanúskodik a szavaim által” (Levi).