Szégyellje magát a BBTE és az UTCN – a SZEMinárium állásfoglalása a palesztinokkal szolidáris egyetemfoglalásról

Május 24-én diákok foglalták el a Babeș—Bolyai Tudományegyetem (BBTE) egyik épületének az udvarát (ez a Pszichológia és Neveléstudományok Kar magyar tagozatának, valamint Szociológia és Szociális Munka Kar egészének épülete). A kertben sátorozó diákok azt követelik a BBTE és a Kolozsvári Műszaki Egyetem (UTCN) vezetőségétől, hogy szüntessék be a palesztin civilek ellen elkövetett izraeli csapások támogatását, vagyis ne működjenek együtt az ezekben kulcsszerepet játszó intézményekkel.

A BBTE és az UTCN cinkosok a népirtásban – transzparensek az elfoglalt campuson.

Nemrég BBTE-s tanárok is levélben fordultak az egyetem vezetőségéhez, a következőket kérve:

„A diákok bátorságról és őszinteségről tettek tanúbizonyságot, amikor a gázai háború okozta válságot és az általa okozott többszörös megosztottságot tematizálták. Velük együtt elítéljük a Hamász terrorszervezet tetteit és a 2023. október 7-én elkövetett szörnyű bűnöket. Nemrég volt 80 éve, hogy a kolozsvári zsidókat deportálták és koncentrációs táborokban kivégezték. Az ezeket kiváltó antiszemitizmus több országban – így Romániában is jelen van továbbra is, ezért fontos, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy mindezek az események soha ne ismétlődhessenek meg.

A gázai háború és az izraeli hadsereg bűntettei az embertelenség új formájának kifejeződései. Az ártatlan civilek folyamatos bombázása (a mesterséges intelligencia segédletével), a veszélyeztetett területekre való ismételt áthelyezésük, az élelmiszerblokád, a kórházak, az iskolák és az otthonok lerombolása mind azt mutatják, hogy az izraeli hadsereg semmibe veszi a gázai palesztinok életét. Ezek a tettek a gyarmati politika, az etnikai szegregáció, a visszaélésszerű letartóztatások, a gyilkosságok és a folyamatos terror gyakorlatát folytatják, amelynek a palesztin közösségek ki vannak téve.”

A tanárokhoz hasonlóan a SZEMinárium is elítéli  az antiszemitizmus minden formáját, a világunkban jelen lévő gyarmati és birodalmi törekvéseket, valamint az elnyomó hatalmak által finanszírozott és elkövetett terrorizmust, erőszakot.

Erdélyi magyarokként szembe kell néznünk politikai közösségünknek a Holokausztban játszott szerepével és ennek következményeivel, azonban az izraeli hadsereg által elkövetett, jelenleg is folyó népirtással szemben sem maradhatunk szótlanok, különösen, amikor intézményeink partnerei az ezt elkövető hadigépezetnek. 

Egyetértünk a Pécsi Akciócsoport korábbi, Észak-Szíria török megszállása és általában a háború elleni tiltakozásában megfogalmazottakkal, vagyis „határozottan elítéljük a háborút, ami mindig offenzív, az uralkodó osztályok és a demokratikusan nem ellenőrizhető szervezetek érdekellentéteinek és/vagy érdekeinek kifejeződése. Következménye a megosztás, a rombolás és a győztesek tőkés megújulása – országuk újjáépítéséért a sokaság, a nép fizet majd a rombolóknak, akik a továbbiakban is azon lesznek, hogy a romok felett kínálkozó új helyzetben is saját képviseleti rendszerüket gyarapítsák, elzárkózva a társadalmi igazságosság, az inklúzió és a demokratikus döntéshozási modellek felkarolásától, kibővítésétől.”

Támogatjuk az egyetemfoglaló diákokat és követeléseiket. Nem értünk egyet azzal, hogy az egyetemek az akadémiai függetlenség elvét lábbal tiporva háborús gépezet(ek) működtetésében vesznek részt. Szerintünk az egyetemnek a közjóként felfogott tudástermelés terének kell lennie, ezért határozottan elutasítjuk az olyan egyetempolitikát, amely a tudástermelést alárendeli a tőke érdekeinek, és ezen keresztül kiszolgálja a hadigépezetet is.

A kolozsvári egyetemfoglaló diákok román nyelven megfogalmazott követeléseit fordításban közöljük:

 1. Demilitarizáljuk az egyetemet! Követeljük a hadiiparral folytatott együttműködések megszüntetését. Követeljük az UTCN és a Lockheed Martin fegyvergyártó vállalat közötti minden olyan együttműködés megszüntetését, amely hozzájárul a Gázai övezetben zajló népirtáshoz. A hágai Nemzetközi Bíróság által a népirtás valószínűsíthető bűncselekményét vizsgáló előzetes döntésekkel összhangban úgy véljük, hogy egy egyetem és egy fegyvergyártó vállalat közötti bármilyen együttműködés a nemzetközi jog megsértését jelenti, és összeegyeztethetetlen azokkal az értékekkel és küldetéssel, amelyeket az egyetemek képviselnek és támogatnak. Tudástermelést, ne pedig militarizálást az egyetemeinken!
 2. Elítéljük a népirtást és az illegális megszállást. Követeljük az izraeli hadsereggel üzleti kapcsolatban álló, illetve a ciszjordániai és jeruzsálemi illegális megszállást támogató vállalatokkal és intézményekkel való egyetemi együttműködések megszüntetését. Követeljük:
  az UTCN és a Siemens, illetve az BBTE és a Siemens mint az EuroAsia projektben részt vevő vállalatok közötti gyakornoki és partnerségi kapcsolatok megszüntetését.a BBTE és az izraeli hadsereggel együttműködő NTT Data közötti, a Matematika és Informatika Karon három tanulmányi program szponzorálásán alapuló együttműködés megszüntetését;az UTCN és az Alstom SA közötti partnerség, valamint az BBTE Bölcsészkara és az Alstom SA közötti gyakornoki megállapodások felmondását, amely vállalat részt vesz a kelet-jeruzsálemi illegális izraeli megszállások kiterjesztését célzó projektekben;
 3. Akadémiai bojkottot. Felszólítunk az izraeli hadsereghez tartozó és ahhoz kötődő izraeli egyetemekkel való kapcsolatok megszüntetésére, amelyek szerepet játszanak a palesztin területek illegális megszállásának és az emberi jogok megsértésének támogatásában.A BBTE izraeli egyetemekkel működik együtt Erasmus-projektek és egyetemközi partnerségek keretében; 2020-ban a román kormány kétoldalú együttműködési megállapodást írt alá Izrael kormányával az oktatás, a tudomány, a kultúra, az ifjúság és a sport területén való együttműködésről.
 4. Szolidaritást a palesztin diákokkal. Kérjük, hogy az BBTE és az UTCN, illetve általában az egyetemek biztosítsanak külön helyet
  a Gázai övezetben zajló népirtás miatt Romániába menekült palesztin diákok számára. Szolidárisak vagyunk minden palesztin tanárral és diákkal, az izraeli megszállás áldozataival, akiktől megtagadják az oktatáshoz való jogot. Felszólítjuk az egyetemeket, hogy a Gázai övezetben elkövetett népirtás következtében menekülni kényszerÜlő diákokkal és tanárokkal szemben a nemzetközi akadémiai mező felé illetve az általában vett tudományos szabadság támogatására és előmozdítására tett elkötelezettségükkel összhangban járjanak el.
 5. Követeljük a rasszizmus és az iszlamofóbia szankcionálását az egyetemeken. Követeljük, hogy az BBTE és az UTCN, valamint általában az egyetemek belső diszkriminációellenes politikájukba foglalják bele az iszlamofóbia szankcionálását és leküzdését. Követeljük azon akadémikusok szankcionálását, akik rasszista nyilatkozatokat tettek a Gázai övezet lakosságával vagy általában az arabokkal szemben.
 6. Állítsák le a nemzetközi jogot sértő projektek európai kutatási finanszírozását. Felszólítjuk az egyetemeink oktatóit és kutatóit, hogy csatlakozzanak az 500 európai tudós által az EU-hoz intézett, arra vonatkozó felhíváshoz, hogy az EU hagyjon fel „a nemzetközi jogot és az emberi jogokat közvetlenül vagy közvetve sértő” kutatási projektek finanszírozásával, különös tekintettel az EU által izraeli intézményeknek nyújtott jelentős kutatási támogatásra.
 7. Szolidaritást az európai egyetemek által elnyomott diákokkal.

Felszólítjuk az BBTE-t, hogy küldjön jelzést azon partnerintézményeinek, amelyek erőszakkal diáktüntetéseket fojtottak el, és a diákok képviselőinek részvételével folytasson belső vizsgálatot arról, hogyan korlátozták a diákok szabad véleménynyilvánítási és demonstrációs jogát ezeken az egyetemeken. A vizsgálat eredményeit ezután ismertesse hallgatóinkkal, akik ez alapján eldöntik, hogy folytatják-e az együttműködést ezekkel az egyetemekkel.

A diáktüntetéseket leverő BBTE-partnerintézmények: Lipcsei Egyetem, Amszterdami Egyetem, Berlini Egyetem

Print Friendly, PDF & Email
Megosztás
Avatar photo
a szem
Cikkek: 73