EGY NAGYHETI SZEKVENCIA

– ordítja egy punk cigány egy dinnyeárus mikrobuszból megafonba –

„Annyi halál van, mint ahány
agyban lakik nyelv és szabály,
s ha szétverik a koponyád,
nem vagy sehol akkor Te már.”
(Borbély Szilárd)

Az első emberpár fia
testvérét megölte,
egy kapával szétverte fejét,
nem tudta, mért tette.

Kiirtott sok népet balgán
majd az Úr haragja,
az Igében nap-nap olvassák,
hogy senki ne hallja.

Kiverték szemét és fogát,
beleit kihúzták Jézusnak,
kutyákkal megétették,
most meg imádkoznak.

Máglyára tették a testét
Máriának, s a mellét
tüzes fogókkal letépték,
méhét kimetszették.

Majd rendőrök verték szét
cigány Jézusunk fejét,
és nővérkék kötötték el
Anyja petevezetékét.

Mielőtt keresztre tették,
heréit levágták Jézusnak,
buzi migráns volt csak,
azok mind így járnak.

Jézus végül még öreg lett,
kihullt a termelési láncból,
hagyták, haljon meg maga
egy vírus jóvoltából.

Nincsen többé már Szava,
megrogyott a húsa,
Örökkévaló a kapa,
Jézus meg hulla.

Richard Hamilton: The Citizen. Forrás: http://www.tate.org.uk/art/work/T03980

 

EROTIKUS ÁLOM

Egy napon, amikor a Megváltó még tizenévesforma gyerek volt,
meglátogatott egy vele egykorú lányt, aki nagyon tetszett neki.
Leült egy padra, mindenki jókedvű volt. Amikor a lány előbújt
egy sötét, kemenceszerű szobából, észrevette, hogy az egyik lábára
valamilyen por- vagy koromszemcsék ragadtak. Ugyanolyan
jókedvűen, mintegy köszöntésképpen, mondta neki: nézd, te lány,
valami por ragadt a sarkadra. A szobában ezt sokan rossz néven
vették, és megszólták maguk között: nézd már, ez a fiú nem azt
nézi, ki jött, hanem hogy honnan. Később zúgolódás támadt,
nem lehetett eldönteni, hogy valamilyen játék ez, vagy valóságos
rítus. A sok ember a szobákból kergetni kezdte a kis Jézust az utcákon.
Végül a földre esett, még próbált visszamosolyogni a fölé hajló
arcokra. De azok egyazon ritmusban rázták a fejüket és botjaikat,
mint egy rock-koncerten. Ezt énekelték: Sokan nyernek, sokan vernek,
sokan fognak veszíteni. Sokan nyernek, sokan vernek, sokan fognak
veszíteni. Ezután elsötétült a világ, és fölébredt. Világos téli éj volt.

HULLADÉKOS

kiül a hóra a hullaszag
hulladék mennyi a hó alatt
sárgára húgyozza kisgyerek
alatta csíra és fegyverek
szép halott állatok egerek
szelíden rágják a gyereket
egér az isten is születik
meghal és feltámad szüretig
koporsója fagyos dióhéj
szülője pókon és légyen él
húsából kelesztnek kenyeret
hisz benne apu s a gyerekek
húsából kalácsot dagasztott
hisz benne fagyott és akasztott
kiül a hóra a hullaszag
hulladék hallgat a hó alatt
alkohol hullamerevségig
iszik a bárány a disznó is
hulladék hó hull a nagy égből
hulladék istent látsz vendégül
hullafoltos fent az ég
hull a foltos fehérség

Print Friendly, PDF & Email
Megosztás