felhívás

“kémleld a pontot,
hol fészekrakó vágyaid kibontod.
Eredj, ha tudsz.” tutz tucc
(Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz)


“Ne adjátok azt, a mi szent, az ebeknek,
se gyöngyeiket ne hányjátok a disznók elé,
hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal,
és néktek fordulván,
meg ne szaggassanak titeket”
(Máté evangyélioma)


“Tavaszi szél vizet áraszt”
(Nép/mű/dal)


“Így legyetek termékenyek!
Én búcsúzom.”
(Nemes Z. Márió: A vérbíró megáldja az ifjú párt)

Belénk hasít a felismerés, hogy humán társadalmunk és kultúránk nem az általunk kitalált fiktív rendszerekhez, hanem a Föld biológiai és geológiai teréhez tartozik. Sőt nem egyszerűen csak egy rész a sok közül, hanem visszafordíthatatlan folyamatok elindítója a többi részrendszer kárára.

A közbeszédben ezt a problémafelvetést jelölték már a globális felmelegedés, klímaváltozás, biodiverzitás csökkenése, üvegházhatás, ózonlyuktágulás stb. kulcsszavakkal, és elősegítette olyan fókuszok kialakulását, mint állati- és növényi jogok, környezeti etika, veganizmus, ökogazdálkodás, fenntartható fejlődés, táplálkozási kisebbségek, megújuló energiaforrásokkal foglalkozó kutatások. Ezért jogos, hogy az első ipari forradalom óta zajló történeti folyamatot új földtörténeti korszakként,  a n t r o p o c é n k é n t  határozzuk meg.

Ebből a tapasztalatból kiindulva vetjük fel a szemen az elkövetkező időszakban ember és környezet viszonyának kérdését és indítjuk el a Sivalkodó Szupra Disznó Dajdalozása című szövegtenyészetet, antro-politikai menedzsmentmarketinget. Hozzá szeretnénk járulni ahhoz, hogy tisztázzuk az alapfogalmakat, kritika alá vonjuk mások ezzel kapcsolatos ideológiáit és a mitológiákat, valamint kapacitáljuk sajátjaink kitenyésztését és miazmatikus (in)szeminációját (Mt 13, 1-7). Meg szeretnénk érteni a viszony milyenségét, s azokat a folyamatokat, amelyek ezt a kölcsönhatást oda-vissza szervezik. A környezet alatt pedig a legtágabb értelemben a minket körülvevő, non-humán lényeket, természeti elemeket, jelenségeket értjük.

Amennyiben felhívásunk bendérezi, ingereli ihletinstanciátokat, várjuk azonmód méltán szubverzív és hiánypótló szövegeiteket bármilyen műfajban. (dzsenderbender, hihi!!!!)

a szem

pig2

Print Friendly, PDF & Email
Megosztás
Avatar photo
a szem
Cikkek: 73