Avatar photo

Sólymosi Máté

Az ELTE BTK Filozófia szak hallgatója és a Társadalomelméleti Kollégium tagja