novella

Variációk a kiszolgáltatott létmódra

Pungor András A hetedik nap a papáé című kötete a Scolar Kiadó gondozásában jelent meg, a LIVE sorozat egyik legújabb darabjaként. A kötet egy hat novellából álló ciklust és egy…

Adorjáni Panna: Ma is egyedül megyek iskolába

Ma is egyedül megyek iskolába. Anya az ablakból néz. Nem nézek vissza. Ott áll addig, ameddig el nem tűnök a sarok után. Félt, amikor egyedül megyek. Aztán visszafekszik az ágyba.…

Gyógyíró – az Idegen

Ma már azt is tudom – épp e feledésemben burjánzó kert tanított rá –, hogy sosincs csend, csak élők és élettelenek más-más hallgatása, ahogy magam sem voltam soha, csak a látvány; engem hallgat el, mégis, saját hallgatásává tett mindörökre a kert.