Avatar photo

Jakab Villő Hanga

mentésMásként – a téves pedagógiai bevésődésektől a demokratikus oktatás lehetőségei felé

Általánosan ismert az a pedagógiával kapcsolatos téves álláspont, amely a tanulási helyzetet egy a társadalomtól, a közélettől elkülönített szigetként, az információátadás hermetikusan lezárt tereként határozza meg. A Láthatatlan Kollégium Kortárs ifjúsági irodalom műhelye által júniusban szervezett mentésMásként pedagógiai konferencia olyan…

A megértés kísérlete

Janne Teller Hvis der var krig i Norden (Ha háború lenne Skandináviában) című szövege 2001-ben íródott, a magyar viszonyokhoz adaptált fordítása Ha háború lenne nálunk címen 2012-ben jelent meg. A fiktív esszé a menekültekkel szembeni elutasító közhangulatra adott válasz. Első…