Rojavára sokféleképp tekinthetünk.

Rojava lehet számunkra a Harmadik Világ, ahol ismeretlen népcsoportok már megint háborúznak.

Rojava lehet a sokat üldözött kurdok lakhelye, amit most a gonosz, elnyomó török birodalom leigáz.

Rojava lehet a „kurd terrorizmus” szövetségese.

Rojava lehet az Iszlám Állam elleni harc hőse.

Rojava lehet a háború és népirtás elől menekülők oltalma.

Rojava lehet a „nők forradalma”.

Rojava lehet az „önszerveződés forradalma”.

Rojava lehet, hogy nem létezik, hiszen nincs ilyen nevű ország.

Rojava lehet az Utópia.

Rojava mi vagyunk!

Rojava utópiája nem a nemzetközi kritikai baloldal képzeletében született. Rojava maga gondol úgy magára, mint egy utópiára, amelyet ők hoztak el a történelemből kiábrándult világnak. Ők a remény, hogy létezhet szabadság és testvériség. A világszerte zajló tüntetések tematikája sem azért antifasiszta, antikapitalista, feminista és internacionalista, mert „anarchista csoportocskák” kisajátították maguknak a kurd-ügyet. A globális ellenállás azért ekkora, és azért rendszerkritikus, mert a kampányok szervezettek, és mert többnyire olyan rojavai csoportok szervezik, akik rendszerkritikusak. A forradalmi Rojava mindig is tudta, hogy nem lehetnek szövetségesei a nemzetállamok. Csakis az emberek, szakszervezetek, civil szervezetek, baloldali mozgalmak szolidaritásában bízhatnak, még akkor is, ha a reálpolitika ezek szerepét a nullához közelíti.

Rojava forradalmát a fasizmus támadja, és nekünk nem csak segítenünk kell Rojavát, hanem részt kell vennünk a küzdelmükben is. A rendszerkritikus mozgalmak feladata, hogy kiálljanak azon eszmék mellett, amelyek létrehozták Rojavát. Hiszen szerintük (és szerintünk ugyebár) nem a kurd nemzetet kell megvédeni, hanem a rojavai forradalom eszmeiségét és a társadalmi átalakulás eddigi eredményeit. Nem elég megállítani a török hadsereget, hanem a forradalmi csapatoknak kell szétzúznia a fasiszta megszállást. A mi felelősségünk, hogy ezt az eseményt ne a reálpolitika vagy az egyszerű morális felháborodás szűrőjén át lássuk itt Európában, vagy máshol a világon, hanem a forradalmi-demokratikus föderáció és az imperialista-fasiszta rendszerek harcaként, egy olyan harcként, amely régi, és amely minket is érint.

Rojava nem a semmiből lett, hanem egy hosszan tartó építkezés eredménye. Rojavát a képzelet szőtte, az a képzelet, amely el tud képzelni mást is, mint kizsákmányolás, elnyomás, szolgaság, patriarchátus, háború. El tudja képzelni, hogy emberek együttműködnek, hogy a népek nem nyomják el egymást, hogy a nők is emberek, hogy nem a tőke diktatúrája szabja meg a mindennapi életet.

Rojava nem lehet idegen, hiszen ezekért az eszmékért harcolnak a munkások, a nők, a feketék, az elnyomottak a világon 50, 100, 200 éve. Rojava a forradalom, a munkásmozgalmak, a feminizmus, az anarchizmus, a marxizmus, a zöldmozgalmak, a nemzetköziség nagyszerű hagyományain nyugszik. Ezek a mi hagyományaink is, a mi történelmünk, a mi eszméink.

Rojava mi vagyunk, mert a munkások, a nők, a kisebbségek a mi országainkban is veszélyben vannak. A tőkés nemzetállami elnyomás és az erőszak a mi életünknek is része. Saját vagy közösségeink autonómiájáért nap mint nap meg kell küzdenünk nekünk is. Kormányaink erővel védik az uralkodó osztályok és a hatalmi szövetségek érdekeit. Munka és tőke harca, a nők megaláztatása, emberek megfosztása az élet legalapvetőbb minimumától és örömeitől: mindennaposak szerte a világon. A Rojavában zajló háború különös kegyetlensége csak láthatóvá teszi azt, ami kevésbé látványos formában mindennap zajlik körülöttünk. Ha Rojavával vagyunk, akkor a saját országainkban is küzdenünk kell az elnyomó struktúrák ellen.

Rojavát nem csak Törökország támadta meg. Ne feledjük, kormányaink gazdasági és katonai szövetségesei Törökországnak. Vállalataink üzletelnek török állami cégekkel. És ne feledjük, Törökország nem most kezdte el Rojava megszállását, évek óta tudjuk, hogy milyen módszerekkel és háborús bűnökkel jár Törökország szíriai expedíciója, és ezt a hatalmak eddig is elnézték. Nekünk, a Rojavával szolidáris embereknek és mozgalmaknak, el kell érnünk, hogy a világ értesüljön Rojava forradalmáról. Hogy elképzelhetővé váljanak a Rojavát létrehozó eszmék. Hogy minél többen álljunk Rojava oldalára, és hogy a török kormány, valamint gazdasági és politikai szövetségesei minél súlyosabb csapást szenvedjenek el.

Rojava forradalma győzhet Észak-Szíriában. De az emberiség csak akkor győzhet, ha a világ utolsó kis eldugott falujának utolsó kis utcája is megalakítja a maga kommunáját, bizottságait és demokratikus tanácsát.

*

Rojavai csoportok és szervezetek több felhívást intéztek a világhoz, és folyamatosak a mozgósító kampányok, amelyekben azt kérik, hogy ahogyan csak lehet, álljunk ki értük: tüntetéssekkel, akciókkal, blokádokkal, foglalásokkal, bojkottal, és az információk terjesztésével. Sokat jelent az ott élők és harcolók számára, hogy nincsenek a világon egyedül (nem csak a hegyek vannak velük), hogy a közvélemény jelentős része kiáll mellettük és szolidaritását fejezi ki.

Az alábbiakban a RiseUp4Rojava nemzetközi kampány felhívásának fordítását olvashatjátok. A felhívás eredeti, angol szövege itt olvasható: https://riseup4rojava.org/call-international-call-riseup-defend-rojava/

A magyarországi mozgósítást és tiltakozó akciókat pedig itt követhetitek: https://www.facebook.com/DefendRojavaHU/

*

Mint a RiseUp4Rojava nemzetközi kampány, Észak-Szíria török megszállása elleni globális és tömeges mozgósításra és akciókra hívunk fel.

Csatlakozz az ellenálláshoz, vagy szervezd te magad!

Blokkold! Zavard meg! Foglald el!

Blokkoljátok, zavarjátok meg, foglaljátok el a kormányokat, vállalatokat és pénzügyi intézményeket, amelyek támogatják a török katonai és pénzügyi fasizmust!

Felhívás:

7 évvel ezelőtt egy forradalom kezdődött Rojavában, amely radikális változásokat hozott emberek millióinak az életében.

A kurdok felszabadították magukat az Aszad-rezsim diktatúrája alól, és elkezdték önkormányzó tanácsokban, kommunákban és szövetkezetekben megszervezni magukat. A nők autonóm szerveződése különösen fontos erejévé vált a társadalmi forradalomnak. Mindez az Iszlám Állam elleni harc során egy egyedülálló több-etnikumú és több-vallású programmá fejlődött, amely ma kurdok, arabok és keresztények millióinak békés együttélését biztosítja. Észak-Szíria Demokratikus Föderációja példátlan vízió egy békés és demokratikus Közép-Keletről, és ezért lesz mindig tüske a vallásos hatalmak és az imperialista államok szemében.

A török hadsereg megkezdte hadműveletét, több helyet bombázott vagy vont nehéztüzérségi támadás alá. A cél: eltörölni a Demokratikus Föderációt. Számos civilt öltek már meg, és emberek ezrei menekülnek az etnikai tisztogatás veszélye és a török fasizmus elől. Ugyanakkor, kihasználva a török támadást, az ISIS kezd újjáéledni.

Ahogy az Internacionalista Kommün/Kommuna fogalmaz:

„Az imperialista erők úgy döntöttek, hogy háborúznak. A szárazföldi csapatok Törökország és az Iszlám Állam zászlóit lobogtatják, de a döntés nem csak Ankarában készült, hanem Washington, Moszkva, Párizs és Berlin palotáiban.”

Újjáéledésük óta iszlamista bandák tagjainak tízezrei vonulnak Rojavába és Észak-Kelet Szíriába. Hogy ez mit jelent, azt nap mint nap láthatjuk Afrinban, a Törökország által korábban megszállt területen: gyilkolás, nemi erőszak, kínzás és a helyi lakosok elűzése. Egy új háború Szíriát és az egész Közép-Keletet újabb káoszba sodorhatja, és emberek százezreit kényszerítheti arra, hogy meneküljenek a török csapatok és iszlamista zsoldosaik elől.

De ha a török kormány és csatlósai azt várják, hogy pusztító fantáziái valósággá válnak, akkor nem számoltak a női és a népi védelmi egységek (YPJ/YPG), és különösen az észak- és kelet-szíriai emberek ellenállásával. Azokkal, akik az Iszlám Államot mártírok ezreinek véráldozata és a lakosság bátor ellenállása árán győzték le, és amely meg fogja védeni az önkormányzó területeket a török megszállással szemben is. Mindent meg kell tennünk, ami a saját felelősségünk, hogy megvédjük a forradalmat!

A Törökország, USA, NATO és az európai országok közötti katonai, gazdasági és diplomáciai együttműködést politikailag támadni kell. Ne támogassák Erdoğan, az ő rezsimét és a háborúját! Ne adjanak fegyvereket és pénzügyi vagy politikai segítséget a török megsemmisítő politikának!

Ha a demokratikus mozgalmak úgy döntenek, hogy az ügyet napirendre tűzik a saját országukban: a médiában, az utcákon, a gyárakban, a vállalatokban és a tantermekben, akkor közös erővé válhatunk a török háborús tervekkel szemben. Egy folyamatos politikai ellenállást kell építenünk, amely képes a saját országainkban is megakadályozni a török fasizmussal való együttműködést.

DayX – Eljött a pillanat – A háború elkezdődött!

A helyzet világos, globális ellenállásra hívunk fel!

Menjetek az utcára, csináljatok akciókat, okkupáljatok, zavarjatok, blokkoljatok!

Mutassátok meg a kormányzati intézmények felelőseinek és a vállalatok vezetőségeinek, hogy mit gondoltok a háborújukról! Együtt meg tudjuk állítani a törökországi agresszió háborúját!

Nem az Észak-Szíria elleni háborúra!

Észak-Szíria forradalma győzni fog, a fasizmus összeroppan!

Blokkold! Zavard meg! Foglald el!

#riseup4rojava

Print Friendly, PDF & Email
Megosztás
Avatar photo
Szatmári Áron
Cikkek: 1