KORTÁRS KÖLTEMÉNY EGY TÖRTÉNELEM-
KÖNYVBŐL, ami nem volt meg az iskolában:

A tankönyv-probléma része
A történelemnek. A kormány inkompetenciája része

A történelemnek. A tiszteletlenség része a történelemnek.
A romák kizárása a történelemből része

A történelemnek. Az igazság kihagyása
A történelemből része

A történelemnek. A nők kizárása a történelemből része
A történelemnek. Ceaușescu dekrétuma[1] része a történelemnek.

A szexuális felvilágosítás hiánya része
A történelemnek. Az lmbt személyek jogainak korlátozása része

A történelemnek. A „fogyatékos”-nak nevezett gyerekek részei a történelemnek.
Az egyházban zajló szexuális visszaélések részei a történelemnek.

A sportolók eredményei részei
A történelemnek. A bejegyzett élettársi kapcsolatok részei

A történelemnek. A kórházak, ahol „vallási okokból”
elutasítják az abortusz elvégzését, részei

A történelemnek. A kórházi kápolnák részei
A történelemnek. A családon belüli erőszak nagy részét teszi ki a történelemnek.

A hamis hírek részei a történelemnek. Az analfabetizmus része
A történelemnek. A gyerekek elleni erőszak része

A történelemnek. Az örökbefogadás megtiltása része
A történelemnek. Az EU-csatlakozás része a történelemnek.

A könnygáz, a kézigránátok,
A vízágyúk,

A tankok részei a történelemnek. A Nemzeti
Szülőnevelési Stratégia visszavonása[2] része

A történelemnek. Az állam jogszerűsített erőszakos tettei részei
A történelemnek. A szülők jogszerűsített erőszakos tettei részei

A család történelmének. Az én elmém demokrácia, történelem!

Mennyi időt tölt egy nő azzal, hogy egy házról álmodozik.
Mennyi időt tölt egy nő azzal, hogy az anyaságról álmodozik.
Mennyi időt tölt egy nő azzal, hogy arról álmodozik, legyen
Valakié. Egy filmben a nőt meggyilkolták, amint
Kilépett a házból.

A ház vagy annak hiánya része
A történelemnek. A jogok vagy

Azok hiánya részei
A történelemnek. Ha a szülők elmennek dolgozni

Idegenbe, az része a történelemnek. Az idegen része a történelemnek.
A születésnapom része a történelemnek. A nemi erőszak része

A történelemnek. A válás, a zaklatás részei
A történelemnek. A tüntetés része a történelemnek. A rendőrség visszaélései részei

A történelemnek. A tüntetés része a jelennek. A rendőrség visszaélései részei
A jelennek. A lelkiismeret vagy

Annak hiánya része
A történelemnek. A lelkiismeret vagy

Annak hiánya része
A jelennek. A tüntető menet része

A történelemnek. A tüntető menet része
A jelennek:

A fiúk maradandók, a lányok
Mulandók. Margaret Thatcher megváltoztatta a hangját, ahogy teltek

Az évek. Minden egyes alkalommal, amikor írok, ők nem egy személyt látnak, hanem egy esszét.
Minden egyes alkalommal, amikor írok, ők nem egy

Személyt látnak bennem, hanem a félelmet, hogy egy
Személy vagyok. A gyermekeink jövője én vagyok.

A gyermekeink jövője az, amit látnak:

Hosszú ideig nem voltam része a történelemnek. Hosszú
Ideig nem számítottak a képességeim.

Hosszú ideig egy mese voltam, amit az
Egyház mondott el. A gyermekeink jövője az, amit látnak:

Gyerekek, akik várják, hogy a szüleik visszatérjenek
A gyermekeink jövőjének országába.

A gyermekeink jövője az Alkotmány, amit
Az Úr nevében írtak meg. A gyermekeink jövője az, hogy

Nem hiszek az Egy Istenben,
A Parlamentnek mindenható Atyjában,
A pártnak & diszkriminációnak Teremtőjében,

A gyermekeink jövője a társadalmi
Kirekesztés.

Hosszú ideig zászlóvarrónő voltam.
Hosszú ideig nem volt nyelvem.

A gyermekeink jövője az, hogy
Csak akkor szeretlek, ha

Heteró vagy. Csak akkor szeretlek, ha nem vagy
Más. Csak akkor

Szeretlek, ha elfogad
A társadalom. Csak akkor

Szeretlek, ha beleférsz
A normalitásba.

Hosszú ideig a történelem szépsége voltam.
Hosszú ideig a történelem ruhásszekrénye voltam.
Hosszú ideig a történelmi házasság voltam. Egy házasság, ami megmenthetett egy

Államot. Hosszú ideig az a házasság voltam, ami államokat mentett meg.
Hosszú ideig az a házasság voltam, ami megmentett egy

Nemzetet. Hosszú ideig a hagyományos
Érték voltam. Hosszú ideig az a lány voltam, akit meggyilkoltak

A történelemben. A gyermekeink jövője az, hogy

Ha a halálodon vagy, akkor is szülj.
Ha nem akarsz gyereket, akkor is szülj.
Ha magad is gyerek vagy még, akkor is szülj.
Ha megerőszakoltak, akkor is szülj.
Ha nincs méhed, akkor is szülj.

A gyermekeink jövője az, hogy
Minden személy számít, de csak azok, akiknek vannak
Jogaik.

A gyermekeink jövője az, hogy
Lehetnek post mortem jogaid.

A gyermekeink jövője az, hogy

Majd kifejezzük irántad érzett post mortem szeretetünket.

A gyermekeink jövője
A történet, amit kicenzúráztak

A történelemből. A gyermekeink jövője
A költészet a testben kezdődött.

A költészet akkor kezdődött, amikor a gyermekeink jövője
A nemi erőszak lett. A költészet akkor kezdődött, amikor a gyermekeink jövője

A hallgatás volt. A költészet akkor kezdődött, amikor a gyermekeink jövője az volt, hogy
Vigyázz, nehogy bántsanak

A fiúk. A lányok mulandók,
A fiúk maradandók.

A gyermekeink jövője én vagyok. Néhány vers biológiai lesz,
Én nem-bináris vagyok.

A költészet akkor kezdődött, amikor a gyermekeink jövőjét azok
A szülők diktálták, akik ellenünk aláírásokat gyűjtöttek[3].

A költészet akkor kezdődött, amikor a gyermekeink jövője
Az erőszak volt.

A költészet akkor kezdődött, amikor a gyermekeink jövője
A család újrameghatározása[4] volt.

Hosszú ideig úgy tartották, nem vagyok beszámítható.
Hosszú ideig eltűrtem az erőszakot.

Hosszú ideig a művészet képviselte értékek a fehérek & az erőszak voltak.
Hosszú ideig a művészet képviselte érték

A homofóbia volt. Hosszú ideig az ország értékei az erőszak &
A gyűlölet voltak. Hosszú ideig úgy akarták, hogy az ország értékei

Heteroszexuálisak legyenek. Hosszú ideig az államok közötti diplomácia voltam.

Hosszú ideig

A Vöröskereszt & történelmi szövetség voltam. Hosszú ideig a rasszista művészet
Megerősítése voltam. Hosszú ideig az a történet voltam, ami megmentette az életemet.

Hosszú ideig a művészet képviselte értékek a nemi sztereotípiák voltak.
Hosszú ideig a rasszizmus voltam.

Hosszú ideig a rasszista művészet megerősítése voltam. Hosszú ideig
mások múltja voltam.

Hosszú ideig kihasználták a fiatalságomat a történelemben.
Hosszú ideig

A szüleim történelme voltam. Hosszú ideig a kommunizmusban készült fekete-fehér felvétel voltam.
Hosszú ideig a posztkommunista színes felvétel voltam.

Hosszú ideig az eladott lakás voltam. Hosszú ideig a falusi ház voltam.
Hosszú ideig a fiatalságom

Egy más jövő reménye volt. Hosszú ideig az író portréja mögé csúsztatott papírlap voltam.
Hosszú ideig a társadalmon kívülre helyeztek.

Hosszú ideig a rendszerváltás & a vád voltam. Hosszú ideig
Orvosok kísérlete voltam.

Hosszú ideig a lázadás voltam

A történelemben. Hosszú ideig használták a testemet a történelemben.

Hosszú ideig a névtelen művészet voltam.

Hosszú ideig használták a testemet ellenem.

A lelkem politikai, a vérem
Költészet.

Hosszú ideig koncepció voltam, és nem személy.
Hosszú ideig sztereotípia voltam, és nem személy.

Hosszú ideig a római kultúra &
A szimbólum voltam. Hosszú ideig a mitológia & a bántalmazás voltam.

Hosszú ideig az alkategória voltam. Hosszú ideig a házasságtörés és
A vita tárgya voltam. Hosszú ideig a szerződés záradéka voltam. Hosszú ideig
Történelmi megegyezés voltam

A vezérek között. Hosszú ideig harc voltam a saját jogaimért.
A gyermekeink jövője én vagyok. Az én elmém demokrácia, történelem!

A vérem
Költészet, a lelkem

Politikai.

András Orsolya fordítása

___________________________________________________________________________________________________________________

[1] 1966. október 1-jén életbe lépett, 770-es számú rendelet, amivel betiltották Romániában az abortuszt; egészen 1989 decemberéig maradt hatályban. A törvény szerint kivételt képeztek ugyan az olyan esetek, mint a nemi erőszak, az anya életét veszélyeztető terhesség, vagy ha az anyának már négy gyermekről kellett gondoskodnia, gyakorlatilag azonban lehetetlen volt az abortusz, mind a pácienseket, mind az orvosokat börtönbe zárták. Ceaușescu népességpolitikájának fontos lépése volt „a dekrétum”, amely a következő években nemcsak a születések számának robbanásszerű megemelkedését, hanem rengeteg nő halálát is eredményezte az illegálisan, rossz higiéniai körülmények között végrehajtott titkos abortuszok miatt, nem beszélve az elhagyott, árvaházakban felnőtt gyerekekről, illetve egyéb hosszútávú társadalmi következményekről. A 80-as évekre a demográfiai politika szinte nevetséges lépésekben nyilvánult meg, mint a kötelező nőgyógyászati ellenőrzések vagy a hajadon nőkre és nőtlen férfiakra kiszabott külön adó. (ford. megj.)

[2] A román Oktatási Minisztérium 2018. június 11-én kiadta a Nemzeti Szülőnevelési Stratégia (Strategie Națională de Educație Parentală) tervezetét. Ebben a 2018 és 2025 közötti időszakra megalkotott tervben többek között a család hagyományos, konzervatív, vallásos értékeinek megkérdőjelezése merült fel, illetve előtérbe került a szülők és ezáltal a gyerekek nyitottságra, toleranciára nevelése, az emberi jogokról való tájékoztatás, a nemi szerepekhez kapcsolódó sztereotípiák leépítése, valamint a szexuális kisebbségek jogai is. A tervezetet július elején vissza is vonták. (ford. megj.)

[3] Romániában 2018. október 6-7-én népszavazást tartottak, amelyet az Alkotmány módosításával kapcsolatban írtak ki. A kérdés az volt, hogy belekerüljön-e az Alkotmányba, hogy a család egy férfi és egy nő házasságára alapul. A népszavazás érvénytelen lett, mivel a választásra jogosultaknak csak 21%-a szavazott. Egyes politikai csoportok és az Ortodox Egyház rengeteg pénzt szántak a kampányra a „hagyományos család definíciójának” alkotmányba foglalása érdekében. Ez a konzervatív kezdeményezés természetesen heves ellenállásba ütközött, főleg a LMBT közösség képviselői és az őket támogató civil szervezetek részéről. Itt az aláírásgyűjtés a népszavazás kiírásához szükséges előkészületekre vonatkozik. (ford. megj.)

[4] Szintén az említett népszavazásra történik itt utalás, lásd az előző jegyzetet. (ford. megj.)

___________________________________________________________________________________________________________________

Medeea IANCU (született augusztus 23-án) feminista költő és színházi rendező. A következő kötetek szerzője: divina tragedie [isteni szomorújáték] (Brumar kiadó, 2011), Cîntarea care a biruit toate cîntările [Az ének, ami legyőzött minden éneket] (Paralela 45 kiadó, 2015), Delacroix este tabu: Suita romînească [Delacroix tabu: a román szvit] (Cartea Românească kiadó, 2017). Irodalmi tevékenységéért különféle országos díjakban részesült. Versei többek között az identitás, a diszkrimináció, a férfiak által a nők ellen elkövetett erőszak kérdéseivel foglalkoznak. 2019-ben fog megjelenni a frACTalia kiadónál Delacroix este tabu: Amendamentele lirice [Delacroix tabu: lírai záradékok] című könyve. Az itt közölt vers ebből az előkészületben levő kötetből származik.

Print Friendly, PDF & Email
Megosztás
Avatar photo
Medeea Iancu

Feminista költő és rendező. Színházi rendező szakot végzett Kolozsváron. Versei többek között az identitás, a diszkrimináció, a férfiak által a nők ellen elkövetett erőszak kérdéseivel foglalkoznak. Irodalmi tevékenységéért különféle díjakban részesült.

Cikkek: 2