értékkritika

Értékkritika – Kiáltvány a munka ellen. I. rész

Az a társadalom, amely a munka irracionális absztrakciója köré szerveződik, miközben a munkaerő áruként való sikeres értékesítése immár a kivétel, és nem a szabály, szükségszerűen szociális apartheidba torkollik.

Értékkritika – „A kapitalizmus nem fog békés véget érni…”

Losoncz Márk beszélgetése Anselm Jappevel Bevezető Az értékkritika egy az 1980-as évektől kibontakozó, a hagyományos, „exoterikus” Marx-értelmezéssel egy „ezoterikus” Marxot, a marxi kritikai elmélet radikális újraértelmezését szembehelyező irányzat. A Wertkritik…